Oficina d'Informació Ambiental Ajuntament de Parets del Vallès Mou-te en transport públic Mou-te en Cotxe Sosteniblement Mou-te en bicicleta Mou-te a peu
Mou-te a peu
Pla Local de MobilitatMou-te en transport públicMobilitat escolarMou-te a peuMou-te en cotxe sosteniblementMou-te en bicicletaSetmana de la mobilitat sostenible i segura

Els plans de mobilitat urbana (PMU) són els elements bàsics que configuren l’estratègia de mobilitat sostenible d’un municipi. Els PMU identifiquen la manera en què els habitants de les viles i ciutats es desplacen i fan propostes concretes i viables per aconseguir una mobilitat més sostenible.

Entre les propostes que poden incloure els PMU pot haver-hi, per exemple:
• Implantació i/o millora dels serveis de transport públic.
• Millores a les vies per tal de possibilitar el transport a peu o en bicicleta.
• Instal•lació d’aparcaments per a bicicletes.
• Ordenació dels espais per a la circulació i l’aparcament del vehicle privat.
• Promoció de l’ús del cotxe compartit.

Aquests plans els realitzen els ajuntaments i el seu àmbit territorial és el municipi. Han de preveure no només la mobilitat en la trama urbana, sinó que també els accessos a les àrees industrials i als espais de lleure.

Els 40 municipis – entre els quals Parets – declarats de protecció especial d’acord amb el Pla de millora de la qualitat de l’aire a la Regió Metropolitana han d’incloure en els seus PMU mesures per disminuir els efectes contaminants produïts pel trànsit urbà.

Aquests ajuntaments disposen de 18 mesos per a l’elaboració del seu PMU des de l’aprovació del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana, que es pa produir el passat 2 de setembre de 2008.