Caça Animals salvatges i exòtics Animals domèstics Ajuntament de Parets del Vallès Oficina d'Informació Ambiental
Mou-te a peu
Reduir, reutilitzar i reciclarReduir, reutilitzar i reciclar

La legislació catalana vigent en matèria de protecció dels animals es basa en el decret 2/2008, de 15 d’abril, que refon i actualitza tota la normativa preexistent. Aquest marc legal defineix:

Animal domèstic: El que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.

Animal de companyia: Animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.

Animal de companyia exòtic: Animal de la fauna salvatge no autòctona que de manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.

Aquesta normativa especifica els elements mínims que requereix la tinença responsable d’aquests animals, així com les condicions per a la seva identificació, comercialització, trasllat, exposició, tractament veterinari, etc. Si bé bona part d’aquesta reglamentació respon senzillament al sentit comú i a la sensibilitat vers els animals, convé recordar que són motiu de denúncia:

• Els maltractaments o agressions físiques a animals o pràctiques que els produeixin sofriments o danys injustificats.
• L’abandonament d’animals.
• El manteniment d’animals en instal•lacions indegudes des del punt de vista higiènic, sanitari o de benestar.
• La pràctica de mutilacions amb excepció de les controlades per veterinaris en cas de necessitat.
• La manca de l’alimentació necessària.
• La donació d’animals com a premi, recompensa o regal per altres adquisicions, així com la venda o donació d’animals a laboratoris o clíniques sense control administratiu.
• La venda a menors de 14 anys sense l’autorització dels pares o tutors legals.
• La venda ambulant d’animals de companyia, i la de qualsevol altre tipus d’animal fora de mercats i fires legalitzades,
• Les lluites de gossos o galls de baralla, així com l’ús d’animals en espectacles i altres activitats que els puguin ocasionar patiment o on puguin ser objecte de burla o de tractament antinatural. Si sou coneixedors de qualsevol d’aquestes qüestions podeu fer la denúncia pertinent bé a l’ajuntament, bé al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.