Caça Animals salvatges i exòtics Animals domèstics Ajuntament de Parets del Vallès Oficina d'Informació Ambiental
Mou-te a peu
Reduir, reutilitzar i reciclarReduir, reutilitzar i reciclar


Hi ha una sèrie de dubtes prou estesos sobre la tinença responsable d’animals domèstics i de companyia. A continuació trobareu la resposta a alguns d’ells (Informació extreta del web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Consulteu l’apartat d’enllaços per obtenir més dades):

Què he de fer si no puc mantenir en òptimes condicions el meu animal de companyia? En cap cas abandonar-lo, tant pel bé de l’animal com perquè es tracta d’una acció castigada per la Llei amb sancions econòmiques de fins a 20.000€. L’ideal és trobar alguna persona que se’n pugui fer càrrec en les degudes condicions o bé contactar amb alguna associació protectora d’animals on puguin gestionar-ne una adopció.

Què he de fer si veig un animal de companyia abandonat? La recollida d’aquests animals correspon a l’ajuntament, de manera que cal avisar la Policia Local o qualsevol altre instància municipal (en el cas de Parets, l’Escola de la Natura).

Què he de fer si sé d’una persona que maltracta un animal? En aquest cas la competència és de la Generalitat de Catalunya, de manera que cal presentar la corresponent denúncia davant dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge. Podeu assessorar-vos de com presentar la denúncia a través d’alguna associació protectora d’animals.

Què he de fer si vull adoptar un animal de companyia? Adreçar-te a qualsevol equipament públic d’acollida o a alguna de les moltes societats protectores que hi ha al nostre país.

Què he de fer si ha mort el meu animal domèstic? Contactar amb l’ajuntament, ja que la seva recollida és competència municipal.

Què he de fer si he perdut el meu animal de companyia? Trobar-lo serà més senzill si, com obliga la Llei, l’animal està identificat. En qualsevol cas cal adreçar-se a les associacions protectores de la zona on hagi desaparegut.

És obligatori que el meu animal de companyia vagi identificat? Sí, la identificació censal s’ha de fer obligatòriament mitjançant un microxip que ha de ser col•locat per un veterinari. També és obligatori censar l’animal a l’ajuntament en un termini de trenta dies des del seu naixement o la seva compra.

Què he d’exigir quan compri un animal? En primer lloc la factura, imprescindible per a qualsevol tràmit posterior. Si es tracta d’un animal de companyia, a més, cal assegurar-se que estigui identificat amb el microxip corresponent. Per a més informació sobre aquestes i d’altres qüestions us podeu adreçar al vostre ajuntament o a alguna associació protectora (vegeu l’apartat d’enllaços d’aquest web).

I en el cas que es tracti d’un animal exòtic? En aquest cas també cal demanar la documentació que acrediti que l’animal s’ha comercialitzat d’acord amb allò que contempla el Conveni sobre comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (CITES, en les seves sigles en anglès) signat l’any 1973 per tal d’evitar l’extinció d’espècies animals i, a la vegada, poder treure beneficis d’una forma sostenible i racional dels recursos naturals que aquestes espècies aporten a l’home.

Què he de fer si no puc mantenir la meva tortuga de Florida? Provisionalment les acullen al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa

Per a més informació sobre aquestes i d’altres qüestions us podeu adreçar al vostre ajuntament o a alguna associació protectora. L’Associació per a la Recuperació de la Fauna Autòctona de Catalunya (ARFAC) ofereix el primer dimecres de cada mes assessorament gratuït a la seu de l’Escola de la Natura.