Oficina d'Informació Ambiental Ajuntament de Parets del Vallès Reduir, reutilitzar i reciclar La gestió dels residus a Parets La problemàtica dels residus
Mou-te a peu
La problemātica dels residusReduir, reutilitzar i reciclarLa gestiķ de residus a Parets


El correcte tractament dels residus és un dels elements més importants de la gestió ambiental en un municipi.
En aquest sentit cal distingir entre dues tipologies ben diferenciades:

Els residus generats per les activitats econòmiques – indústria i comerç, fonamentalment – els ha de tractar la pròpia empresa a través d’un gestor de residus autoritzat. En aquest àmbit l’administració pública – i per tant l’Ajuntament – es reserva la funció inspectora i, arribat el cas, sancionadora.

Els residus generats per particulars han de poder ser tractats mitjançant l’oferta de serveis que ofereixen les administracions públiques. Aquests serveis inclouen:

- La recollida selectiva de residus com ara el paper, el vidre, els envasos i la matèria orgànica. Aquesta recollida selectiva es pot dur a terme mitjançant el model (contenidors soterrats o en superfície, servei porta a porta...) que es consideri més adequat en funció de la realitat urbanística del municipi.

- Uns equipaments – les deixalleries – on es recuperin aquells residus que no disposin de recollida amb contenidors o porta a porta.

- Els elements de tractament i destinació final dels residus, com ara: plantes de triatge, equipaments de valorització energètica, espais d’abocament controlat...

A la nostra Comarca els ajuntaments van delegar en el seu dia aquelles funcions que els són obligatòries per llei en el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, dependent del Consell Comarcal. No obstant, l’ajuntament de Parets ofereix pel seu compte serveis no obligatoris com les minideixalleries o els punts de recollida d’olis domèstics.