Oficina d'Informació Ambiental Ajuntament de Parets del Vallès Reduir, reutilitzar i reciclar La gestió dels residus a Parets La problemàtica dels residus
Mou-te a peu
La problemātica dels residusReduir, reutilitzar i reciclarLa gestiķ de residus a Parets


L’ingent volum de residus generats és un dels principals problemes de gestió ambiental que han d’afrontar actualment tant les administracions públiques com les empreses. I ho és per diferents motius:

• La valorització dels residus – ja sigui a través del reciclatge, ja sigui per produir energia via metanització o processos similars – té un cost econòmic elevat i requereix d’instal·lacions especialitzades. El reciclatge, a més, implica una important despesa energètica.

Els residus que no es recuperen via reutilització o reciclatge constitueixen materials que han finalitzat el seu cicle de vida. Per tant, per mantenir l’activitat econòmica aquests s’han de substituir per noves matèries primeres, el que suposa un considerable cost econòmic i ambiental.

Aquests residus que no es valoritzen han de tenir un tractament final, que pot ser la seva deposició en abocadors controlats o la seva eliminació mitjançant la incineració. Qualsevol d’aquestes solucions comporta una agressió a l’entorn, ja sigui ocupant grans quantitats de terreny ja sigui emetent emissions a l’atmosfera.

Alguns residus que són especialment perillosos requereixen tractaments específics que impliquen un elevat cost econòmic i que comporten un risc potencial per a la salut i per a l’entorn.

Consulta el pdf per a més informació >
Enquesta sobre els hābits de recollida selectiva 1er sem.2013 >