Oficina d'Informació Ambiental Ajuntament de Parets del Vallès Reduir, reutilitzar i reciclar La gestió dels residus a Parets La problemàtica dels residus
Mou-te a peu
La problemātica dels residusReduir, reutilitzar i reciclarLa gestiķ de residus a Parets

L’ajuntament de Parets gestiona els residus municipals que es produeixen al municipi, el que suposa un total d’unes 10.000 tones a l’any. El tractament de la resta de residus (industrials i especials) és – per llei – responsabilitat de les empreses que els generen i que han de tenir contractat un gestor de residus autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya.

L’objectiu de l’ajuntament i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental – ens depenent del Consell Comarcal i que té delegada la recollida i el tractament dels residus municipals a tota la comarca – és la minimització de la fracció que es tramet a un tractament finalista, ja sigui la deposició o la incineració. A tal efecte existeixen eines de recuperació de les fraccions valoritzables (paper, vidre, envasos, matèria orgànica...) com són:

Els contenidors de recollida selectiva que es troben distribuïts arreu de la vila.
La deixalleria municipal del polígon Llevant i les minideixalleries recentment instal·lades a Francesc Macià i l’avinguda Catalunya.
La planta de tractament de residus de Granollers. En aquesta instal·lació es fa el triatge dels residus que han estat recollits tant als contenidors de recollida selectiva com a les deixalleries. La part aprofitable d’aquest gran volum que entra a la planta s’envia als diferents equipaments destinats a la seva valorització: plantes de reciclatge, instal·lacions de producció energètica via metanització...

Aquells residus que no es poden recuperar mitjançant cap de les opcions de valorització han de ser dipositats en abocadors controlats o cremats en plantes incineradores. Actualment, el Consorci té contractes amb els dipòsits controlats de Coll Cardús (a Vacarisses, Vallès Occidental) i Palautordera, així com amb la planta incineradora de Mataró. No obstant, els objectius del Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya passen per reduir al màxim aquesta fracció de residus que no acaben recuperant-se d’una o altra manera.