El mosaic agroforestalEls espais fluvialsL'entorn de Parets del Vallès Ajuntament de Parets del Vallès Oficina d'Informació Ambiental
Mou-te a peu


El terme de Parets compta amb una sèrie de petites extensions no urbanitzades que serveixen com a connectors entre els espais naturals més extensos, com ara Gallecs i el corredor del riu Tenes. La principal d’aquestes zones, l’espai de Can Serra, és la que separa el Casc Antic, l’Eixample i el barri del Cerdanet. En aquesta àrea encara es poden trobar masies que recorden el passat agrícola de la vila: Can Serra, Can Gàbia, Can Garcia...
Un altre espai lliure d’edificacions i que connecta en certa manera amb el corredor fluvial és la zona delimitada pel riu Tenes, l’Eixample, el barri de l’Escorxador i el polígon Eixample Industrial.
Aquests espais periurbans no són prou extensos com per considerar-hi ecosistemes propis i diferenciats, però el seu paper com a zones de pas de la fauna i com a àrees d’esponjament de la densa trama urbanitzada els atorguen un important rol en l’equilibri territorial del municipi.