El mosaic agroforestalEls espais fluvialsL'entorn de Parets del Vallès Ajuntament de Parets del Vallès Oficina d'Informació Ambiental
Mou-te a peu


Parets del Vallès és un municipi relativament petit, amb un terme de només 11,5Km2, i densament poblat: segons el padró de 2009 té 17.902 habitants, el que dóna una densitat per damunt dels 1.500 habitants per quilòmetre quadrat. A això cal afegir que una part significativa del terme municipal està catalogat com a espai no urbanitzable, cosa que fa que els nuclis habitats (el Casc Antic, l’Eixample, els barri del Cerdanet i de l’Escorxador i els veïnats de Can Volart i Can Riera) tinguin una densitat de població encara major.
El municipi de Parets és eminentment pla i se situa a la part baixa de la plana vallesana, en cotes que van dels 80 als 120 metres sobre el nivell del mar. La població es concentra a la terrassa fluvial dreta (Oest) del riu Tenes, prop d’on aquest desguassa al Besòs. Al marge esquerre del Tenes predomina l’activitat industrial, que també ocupa els antics espais rurals situats entre la zona urbana i la riba dreta del riu. L’activitat agrària i els boscos perviuen al sector occidental del municipi, a l’Espai Natural de Gallecs que s’estén cap els municipis veïns de Mollet del Vallès i Lliçà de Vall.
Altres espais periurbans que conserven un cert aire rural són els que separen el Casc Antic de l’Eixample, es tracta de la zona entre Can Serra i Can Riera, que constitueixen un corredor verd entre els paratges de Gallecs i el riu Tenes.
El clima és mediterrani litoral, amb temperatures moderades que a l'hivern oscil•len entre els 7 i els 9º, mentre que a l'estiu es mouen entre els 22 i els 25º de mitjana. Les precipitacions anuals ronden els 600mm, amb màxims a la primavera i la tardor i períodes secs a l’hivern i, sobre tot, a l’estiu.