L'Agenda 21 a Parets Què és l'Agenda 21? Ajuntament de Parets del Vallès Oficina d'Informació Ambiental
Mou-te a peu


La definició d’indicadors ambientals és una eina que permet fer el seguiment de l’evolució de cadascuna de les línies d’actuació definides en el pla d’acció. Alguns d’aquests indicadors, com ara el consum d’aigua per habitant i dia, són evidents i senzills de calcular. No obstant això, l’elecció i l’avaluació continuada d’un paquet significatiu d’indicadors és una tasca complexa i que requereix d’un procés important de planejament i de dotació dels recursos necessaris.

De cara a 2010 l’ajuntament de Parets té com a objectiu prioritari l’adopció d’un sistema d’indicadors ambientals que permeti no només avaluar el grau d’assoliment de les accions incloses en el pla d’acció de l’Agenda 21, sinó també situar la vila en el marc de les ciutats i pobles del seu entorn. D’aquesta manera, comparant els indicadors de Parets amb els de nuclis urbans de característiques similars, es podran analitzar millor els punts forts i febles de la gestió ambiental de la vila, així com cercar i implementar aquelles bones pràctiques que hagin donar resultats òptims en d’altres punts del territori.