L'Agenda 21 a Parets Què és l'Agenda 21? Ajuntament de Parets del Vallès Oficina d'Informació Ambiental
Mou-te a peu


L’any 2002 l’ajuntament de Parets va adoptar el compromís d’elaborar la seva Agenda 21. En aquell moment, i en col•laboració amb la Diputació de Barcelona i amb l’empresa consultora ADEDMA, es va emprendre l’elaboració d’una diagnosi completa de la realitat ambiental del municipi que es va plasmar en dos documents:

• Una memòria descriptiva dels aspectes estructurals vinculats amb el medi ambient i amb la seva gestió a escala local: usos del sòl, planejament urbanístic, activitats econòmiques, mobilitat, fluxos de residus, aigua i energia, qualitat de l’aire, contaminació acústica...

• Una diagnosi ambiental on, a partir de les dades recollides en la memòria descriptiva i mitjançant un procés de participació ciutadana, es determinaven els punts claus – tant positius com negatius – de la situació del medi ambient a Parets així com les actuacions prioritàries.

Aquests dos documents que constitueixen la fase d’auditoria ambiental de l’Agenda 21 de Parets del Vallès són públics i es poden consultar a l’Oficina d’Informació Ambiental del carrer Galende. Una síntesi del que recullen aquests dos textos de referència la trobareu en l’apartat d’enllaços.