L'Agenda 21 a Parets Què és l'Agenda 21? Ajuntament de Parets del Vallès Oficina d'Informació Ambiental
Mou-te a peu


A començaments del curs 2008 – 2009 es va presentar als centres escolars de Parets el projecte Agenda 21 Escolar, amb la idea que cada escola elabori el seu propi pla d’acció per a la millora de la seva gestió ambiental. La base d’aquests processos és la mateixa que la de les agendes 21 locals: la participació. En aquest cas la participació i la interrelació del conjunt dels col•lectius que formen part d’una escola: el professorat, l’equip directiu, el PAS i – de manera molt especial – l’alumnat.

Les fases i les formes de treballar d’una Agenda 21 Escolar s’adapten a la realitat d’un centre educatiu. Elements a considerar són, entre d’altres:

• La potenciació de l’educació no només en conceptes, sinó en valors. Es pretén que els nens i les nenes aprenguin qüestions relacionades amb la sostenibilitat, però també – i això és tant o més important – que reflexionin i prenguin consciència de la importància a escala global de les seves actuacions i decisions individuals.

• L’adequació del procés a les capacitats i les necessitats educatives específiques de cada edat. Cada cicle educatiu ha de tenir un rol diferenciat en el marc del procés global, de manera que tothom se senti partícip i coresponsable del resultat final.

• La integració dels conceptes que formen part de l’Agenda 21 Escolar en el currículum acadèmic del centre. Aquest element té unes potencialitats enormes que depenen en bona mesura de la implicació del professorat.

Al llarg del curs 2009 – 2010 es finalitzaran les fases de diagnosi i es començaran a elaborar els plans d’acció 21 escolars en base als resultats de la diagnosi i a les prioritats d’actuació que cada centre hagi considerat.